Fan van PEC ZWOLLE
Nieuws

Statement Zwolsch Supporterscollectief

Beste PEC Zwolle supporter, 

De club staat er sportief gezien goed voor. Het stadion zit ook voller dan ooit en de sfeer is goed. Geen vuiltje aan de lucht, zou je denken. Toch gaat er een aantal essentiële zaken niet goed binnen de club. Wij, het Zwolsch Supporterscollectief, hebben onze grootste zorgen op een rij gezet in deze brief, gericht aan het bestuur.

Hierin vragen wij hen om een reactie te geven op de belangrijkste pijnpunten. Deze betreffen de organisatie, de financiën en de identiteit van de club. Wij willen graag dat zoveel mogelijk supporters hiervan kennisnemen. Want sportief succes op de korte termijn kan de structurele problemen op de lange termijn niet verbloemen. 

De ongezonde clubstructuur 
Voor een voetbalclub met een grote betekenis voor de regio is het belangrijk dat de governance op orde is. Hiermee bedoelen we het toezicht op degenen die beslissingen nemen. Op dit moment zijn alle touwtjes in handen van twee sponsoren. Zij kunnen in feite doen en laten wat ze willen, zonder dat ze daarvoor aan iemand (de organisatie, sponsoren, supporters, Regio Zwolle United) verantwoording hoeven af te leggen.

Zaken als scheiding der machten in het bestuur, transparante procedures en besluitvorming, zittingstermijnen, maatschappelijke verantwoordelijkheid in acht nemen; het is allemaal afwezig. Leidraad voor gezond sportbestuur is de Code Loorbach die in 2020 herijkt is. Eén blik hierop maakt duidelijk dat de club hier niet aan voldoet. Ter illustratie: in een manifest is vastgelegd dat de supporters over een gouden aandeel zullen beschikken als het gaat om zaken die de cultuur en identiteit van de club betreffen. Deze belofte is tot op heden een papieren belofte gebleken. 

KNVB licentie-eisen
Het wordt onwenselijk geacht dat sponsoren het beleid van een club bepalen. In de praktijk is vaak genoeg gebleken waarom dat zo is. De KNVB stelt in haar licentie-eisen dan ook dat het bestuur in meerderheid moet bestaan personen die direct noch indirect financiering verstrekken aan de club.

De twee genoemde sponsoren vormen met drie anderen (die geen sponsor zijn) het stichtingsbestuur dat toeziet op de directie van PEC Zwolle B.V. Formeel wordt dus aan bovenstaande eis voldaan. Maar praktisch gezien niet, aangezien de twee feitelijk beslissen.

Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit, stelt over constructies als deze:

“Een stichting is per definitie de meest ondemocratische rechtsvorm die er is. En het is in zijn algemeenheid onwenselijk dat sponsoren zeggenschap hebben over het beleid. Anders dreigt de situatie dat een sponsor zich bemoeit met de opstelling. Daarom is een scheiding der machten binnen de organisatie, vooral als deze een belangrijke maatschappelijke positie heeft, zo belangrijk. Zo zorg je voor balans.”   

Let wel: wij trekken de goede bedoelingen van de twee sponsoren niet in twijfel. Bovendien zou de club er zonder hun financiële bijdragen veel slechter voor staan. Dit doet echter niks af aan het voorgaande.

Missie & visie van de club 
Het ontbreekt de club aan een heldere strategische koers en adequate besluitvorming. Waar staat PEC Zwolle als club voor, waar gaan we naartoe en hoe gaan we dat doen? Wat is het plan per afdeling, welke begroting hoort daarbij? Een goede stakeholder-analyse, zoals bij Heracles Almelo heeft plaatsgevonden na de degradatie, nodig om de koers voor de lange termijn uit te bepalen, ontbreekt in Zwolle.

Onlogische beslissingen
Het ontbreken van een heldere missie en visie zien we ook terug in lukrake beslissingen die recent genomen zijn, waarvan we er twee uitpikken;

  • De aanstelling van een nieuwe algemeen directeur (AD) die geen enkele kennis van een betaald voetbalorganisatie heeft. Dit terwijl de zittende (interim) AD dat wel had. Deze kennis is gezien een groot aantal lopende zaken, zoals de staat van het stadion en supportersbeleid, wel van groot belang;
  • De eerdere algemeen directeur, Marcel Boudesteyn, werd ongeschikt bevonden voor zijn functie door de toenmalige Raad van Commissarissen. Omdat trainer Schreuder zijn lot verbond aan dat van Boudesteyn, mocht laatstgenoemde tóch aanblijven, als technisch directeur. 

Financieel:
PEC Zwolle staat er financieel erg slecht voor. Het eigen vermogen is volgens de prognose aan het eind van dit voetbalseizoen verdampt, het te verwachten verlies bedraagt niet minder dan drie miljoen euro. Dat zijn grote risico’s, waarbij het in sportief opzicht niet mis kan gaan. Als gezegd zou de club er financieel nog slechter voorstaan zonder de twee genoemde sponsoren. Maar een helder financieel plan en een toelichting daarop, is noodzakelijk. Evenals consistentie in het beleid. Zo stelde de club in mei 2022: “Uitgangspunt voor de eerste selectie is een kleiner aantal spelers en staf, maar dat er kwalitatief een hoger peil wordt neergezet. Ook bij de overige organisatieonderdelen wordt gewerkt met een kleinere vaste bezetting’, laat de club verder weten.” Op dit moment telt de club 34 contractspelers en een grotere technische staf dan vorig jaar. Dat heeft financiële consequenties. 

Bedrijfscultuur  
Mensen die al jaren voor de club werken (zowel op de loonlijst als vrijwillig) voelen zich door de huidige bedrijfscultuur gedwongen op te stappen, zijn gevraagd om weg te gaan of werden ontslagen.  

Gebrek aan communicatie 
Behoudens de sportieve en wedstrijdzaken communiceert de club niet of nauwelijks met haar achterban. Opnieuw een logisch gevolg van de manier waarop de club geleid wordt. Er heerst onduidelijkheid en dat is terug te zien het gebrek aan communicatie; een communicatiestrategie ontbreekt. 

Verwaarlozen erfgoed 
Regio Zwolle United heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld tot een sterk merk, dat ziet op Regiobinding, PEC Zwolle United en het vrouwenvoetbal. Onder de vlag van PEC Zwolle United heeft de club een voorname rol gepakt wat betreft arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vrouwenvoetbal heeft zich mondiaal, landelijk en in onze stad spectaculair ontwikkeld. Wat betreft de economische component; vanuit de regionale ambitie om de havens van Zwolle/Kampen/Meppel samen te promoten en versterken is Port of Zwolle ontstaan. Het stadion fungeert hierin op wedstrijddagen als logistiek centrum en katalysator.  

Een waardevolle tak dus. Echter, de huidige beleidsmakers zijn bereid gebleken dit sterke merk/netwerk eenvoudigweg overboord te gooien.

Modernisering stadion
Er moeten op facilitair gebied stappen worden gezet. Er is te weinig kantoorruimte, de

tribunes zijn slecht onderhouden, de kleedkamer- en trainingsfaciliteiten lopen achter, om een paar zaken te noemen. Er lijkt echter niks te gebeuren.

Wat vragen wij?
Het is duidelijk en logisch dat er vol wordt ingezet op promotie naar de eredivisie. PEC Zwolle omvat echter meer dan de sportieve waan van de dag. Mocht de club promotie onverhoopt mislopen, dan voorzien wij grote problemen.

Wat wij vragen is een heldere beantwoording van de directie en het bestuur op elk van de hierboven genoemde punten. Dit op transparante wijze, schriftelijk en mondeling. Dus ook in een openbare setting, bijvoorbeeld in de vorm van een forumavond.

Wie zijn wij?
Het Zwols Supporterscollectief (ZSC) bestaat uit een brede afvaardiging van supporters en sponsoren, die hun plaats hebben gevonden op verschillende plekken in het stadion. In de meeste gevallen gaat het om mensen die de club al decennialang op de voet volgen. Iedereen die PEC Zwolle een warm hart toedraagt nodigen wij van harte uit om zich bij ons aan te sluiten. Wij bestaan naast de supportersclub van PEC Zwolle, met wie wij een goede relatie onderhouden.