Fan van PEC ZWOLLE
Nieuws

PEC Zwolle presenteert jaarverslag

PEC Zwolle heeft het jaarverslag voor het seizoen 2021-2022 gepresenteerd. Het jaarverslag is vanaf heden te lezen via onderstaande link.

Op basis van de door PEC Zwolle ingediende jaarcijfers van het seizoen 2021-2022 en de prognose voor het seizoen 2022-2023 heeft de licentiecommissie van de KNVB in het kader van het Financial Rating System 25 punten (maximaal 40) toegekend aan PEC Zwolle. Hiermee voldoet PEC Zwolle aan de vereisten die door de KNVB gesteld worden aan een financieel gezonde club.

 

In de jaarcijfers die de club publiceert bedraagt het netto geconsolideerde resultaat € 118.000 positief. Dit positieve financiële resultaat over het seizoen 2021/2022 is mede behaald door de uitgaande transfer van Mees de Wit. Sportief was het een teleurstellend jaar met als dieptepunt de degradatie naar de eerste divisie. Voor de financiën houdt de degradatie in dat met name aan de omzetkant rekening gehouden dient te worden met een daling en dat hierop geanticipeerd moet worden. De operationele kosten zijn de afgelopen jaren harder toegenomen dan de operationele inkomsten en om dat verschil te dekken is de club te veel afhankelijk geworden van transferinkomsten. Voor het seizoen 2022/2023 zal dit door de degradatie en het sportief inzetten op directe promotie naar de Eredivisie nog meer gelden, wel zijn er inmiddels garanties afgegeven om eventuele tekorten op te kunnen vangen. Hierdoor hoeft PEC Zwolle op de korte termijn geen spelers te verkopen en kan het de selectie bij elkaar houden om de kans op promotie naar de Eredivisie te vergroten. Vooralsnog wordt het inroepen van deze financiële garanties ook nog niet noodzakelijk geacht. De club werkt voor de toekomst aan het realiseren van een duurzame begroting. Een sluitende begroting zonder transferinkomsten.

 

Note

Op 25 januari 2023 is de jaarrekening van PEC Zwolle B.V. over boekjaar 2021/2022 door de aandeelhouders vastgesteld in de algemene vergadering, ook is decharge verleend aan de directie en de Raad van Commissarissen. Het publicatierapport over het jaarverslag 2021/2022 is gebaseerd op deze vastgestelde jaarrekening 2021/2022, waarbij een goedkeurende verklaring door onze accountant is afgegeven.

 

Klik hier voor het jaarverslag.