Fan van PEC ZWOLLE
Nieuws

Nieuwe organisatiestructuur bij PEC Zwolle.

Met een nieuwe organisatiestructuur gaat PEC Zwolle het nieuwe seizoen in. De Raad van Commissarissen houdt op te bestaan en de nieuwe directie zal bestaan uit twee statutaire directeuren, een technisch en algemeen directeur.  De rol van de Raad van Commissarissen worden overgenomen door Het Stichtingsbestuur.

Wat er met technisch manager Mike Willems en algemeen directeur Marcel Boudesteyn gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Aandeelhouders beoemt de directie. 'Invulling van deze functies, zowel qua personen als bevoegdheden en verantwoordelijkheden, wordt op de korte termijn door de aandeelhouders vastgesteld', schrijft PEC.

Voor de eerste selectie is het uitgangspunt een kleiner aantal spelers en staf. Al moet er wel een kwalitatief hoger peil neer gezet worden. Ook bij de overige organisatieonderdelen wordt gewerkt met een kleinere vaste bezetting', laat de club verder weten.

Reactie RVC
'In de afgelopen periode hebben we als RvC veel gesprekken gevoerd en is veel overleg geweest. Dit heeft geleid tot een advies richting de aandeelhouders, te weten het stichtingsbestuur en het participatiefonds. Voor de club vinden we het belangrijk dat hierin eensgezind wordt opgetreden, en is het daarom goed dat ons advies en de daarin opgenomen acties door de aandeelhouders worden overgenomen.'

'Zoals we in een eerder bericht hebben aangegeven zijn ook de governance structuur en de posities van de verschillende besturen geëvalueerd. In die evaluatie is besloten dat de huidige RvC verdwijnt. Dat betekent dat wij onze functie als RvC neerleggen. Wij willen iedereen die PEC Zwolle een warm hart toedraagt veel succes én een mooi seizoen wensen waar we samen zij aan zij achter PEC Zwolle staan.'