Fan van PEC ZWOLLE
Nieuws

Jaarverslag PEC Zwolle

 

Deze week heeft PEC Zwolle het jaarverslag voor het seizoen 2022/2023 gepresenteerd. Via de website van de club is het verslag te lezen.

PEC Zwolle heeft na het degradatie seizoen 2021/2022 het governance gewijzigd. Vanaf die wijziging hield de Raad van Commissarissen op te bestaan en die rol is nu overgenomen door het Stichtingsbestuur. Het Stichtingsbestuur heeft vijf zetels en één zetel heeft men beschikbaar gesteld aan voor de directeur participatie I B.V. De directie van de club legt nu verantwoording af aan het nieuwe Stichtingsbestuur.

Arjan Janssen is gedurende het seizoen 20222/2023 van 6 juni t/m 31 augustus interim-directeur geweest en heeft Marcel Boudesteyn zich volledig gericht op de functie van technisch directeur. Xander Czaikowski was in de periode van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023 algemeen directeur en Marcel Boudesteyn was toen technisch directeur en gezamenlijk waren ze bevoegde statutaire directie van PEC Zwolle BV. Inmiddels is Marcel Boudesteyn per 1 september 2023 uit dienst getreden en vanaf deze datum is Xander Czaikowski vooralsnog de enige statutair directeur met zelfstandige bevoegdheid.

Een grote financiële en sportieve uitdaging was de degradatie vanuit de eredivisie echter de sportieve uitdaging om binnen een jaar weer terug te keren naar de eredivisie werd behaald maar de uitdaging op financieel gebied bleef. Over het seizoen 2022/2023 werd er helaas een negatief resultaat behaald van 1,8 miljoen euro.

* Omzet van de club daalde helaas in het seizoen 2021/2022 naar 10,7 miljoen euro en dat kwam door afnemende sponsorcontracten en mediagelden.
* De kosten en vooral de loonkosten stegen met 2% naar 14,6 miljoen euro en dat kwam door de inflatie en de kosten van de thuis en uitwedstrijden stegen en dat mede door het organiseren van 2 vrouweninterlands in het MAC3PARK stadion. Ook de vele ongeregeldheden tijdens uit en thuiswedstrijden, mede door veel schade, en de daaruit vloeiende boetes van de KNVB en inhuren van extra beveiliging.
* Door o.a. transfers van Younes Taha (FC Twente) en Thomas van den Belt (Feyenoord) werd in het seizoen 2022/2023 een ad. € 2,3 miljoen aan opbrengsten uit vergoedingssommen gerealiseerd.

Het eigen vermogen door het grote verlies uit het vorige seizoen is gedaald naar 0,15 miljoen euro negatief. Het saldo van de liquide middelen bedroeg aan het einde van het seizoen €0,5 miljoen. PEC Zwolle verwacht dat ondanks het grote verlies dat men het komende jaar hun betalingsverplichtingen kan voldoen.

PEC Zwolle gaat dit seizoen vol voor het behoud van het eredivisieschap en een nog gezondere financiële huishouding.

Voor het seizoen 2023/2024 verwacht men minder negatief operationeel resultaat dan in het seizoen 2022/2023 en een positief nettoresultaat door gerealiseerde transferinkomsten na balansdatum 30 juni 2023 waardoor ook het eigen vermogen ultimo seizoen 2023/2024 weer naar positief stijgt. Door de directie wordt een meerjarenplan opgesteld waarbij de doelstelling is om voor de komende drie seizoenen een sluitende begroting te realiseren. Of dit gaat lukken is een tweede maar de club is vol vertrouwen.

PEC Zwolle heeft acht punten gekregen, terwijl 40 het maximum is, van de licentiecommissie van de KNVB voor de ingediende jaarcijfers. Dat is in het teken van het Financial Rating System. De club voldoet hiermee niet aan de vereisten die door de KNVB gesteld worden aan een financieel gezonde club. De licentiecommissie van de KNVB heeft PEC Zwolle dan ook de verplichting opgelegd tot het opstellen van een zogenoemd Plan van Aanpak. Er is dus werk aan de winkel voor de club.

In het vorige seizoen zijn door PEC Zwolle een drietal grote investeringen gedaan;

* De lichtmasten in het stadion zijn voorzien van LED-verlichting.
* Een verplichting van de KNVB was om de hekken op staantribune noord te verbeteren.
* Nieuwe business seats op de hoofdtribune.

Hiervoor is totaal 0,45 miljoen euro geïnvesteerd.

In 2022/2023 is een bedrag ad €0,4 miljoen verantwoord aan afkoop van contracten, tekengelden en onvoorwaardelijk geworden transferverplichtingen.

Op 23 november 2023 is de jaarrekening van PEC Zwolle B.V. over boekjaar 2022/2023 door de aandeelhouders vastgesteld in de algemene vergadering, ook is decharge verleend aan de directie. Het publicatierapport over het jaarverslag 2022/2023 is gebaseerd op deze vastgestelde jaarrekening 2022/2023, waarbij een goedkeurende verklaring door onze accountant is afgegeven.

Het volledige jaarverslag is hier in te zien.