Fan van PEC ZWOLLE
Nieuws

Informatie pilot PEC Zwolle

Vorig jaar juni maakte PEC Zwolle bekend mee te doen aan een pilot vanuit de KNVB en de Rijksoverheid. Het doel van deze pilot is om bij drie deelnemende clubs (PEC Zwolle, Feyenoord en PSV) te onderzoeken hoe het stadionbezoek beter gemaakt kan worden en hoe met behulp van slimme technologie discriminerende en beledigende uitingen kunnen worden tegengegaan. Het Ministerie van VWS heeft ruim een miljoen euro beschikbaar gesteld voor de proeven. In de thuiswedstrijd tegen NAC Breda op vrijdag 17 maart zal op kleine schaal (één vak, vak 13) gestart worden met het testen van een speciale PEC Zwolle App voor de stadionbezoeker.

Seizoenkaarthouders uit vak 13 ontvangen hier komende week een uitnodiging voor. Deelname aan de PEC Zwolle App is op uitnodiging en op vrijwillige basis.

 

De pilot heeft twee functies: gemak (de PEC Zwolle App voor o.a. tickets) en veiligheid (het weren van discriminatie). De meest gestelde vraag rondom de pilot is: waarom nemen we deel aan deze pilot? Daar zijn twee antwoorden voor.

1. De pilot biedt ons de mogelijkheid om de stadionbeleving te verbeteren, met behulp van subsidie vanuit de pilot. De app is hiervan een goed voorbeeld, maar ook de nieuwe toegangscanners bij de tourniquets. We verwachten dat veel supporters hier blij van worden omdat het een verbetering is van onze ticketing service (je hebt je toegangsbewijs altijd bij je en die is bovendien makkelijker overdraagbaar aan familie of vrienden) en het mogelijk is om op alle tribunes met een digitaal ticket naar binnen te gaan.

 

2. PEC Zwolle is een club waar racisme en discriminatie niet thuishoort en ook zelden tot nooit voorkomt. Waarom doen we dan mee aan dit deel van de pilot? Dat heeft twee redenen: 1. We willen dat ons stadion voor altijd een plek blijft waar iedereen zich thuis en veilig voelt. 2. Het bood ons de mogelijkheid om bepaalde investeringen te doen, zoals bijvoorbeeld oude apparatuur te vervangen. Na de pilot moet blijken hoe de slimme technologie kan helpen bij het signaleren van racisme en discriminatie en of het bijdraagt aan het identificeren van mogelijke daders. Onze belangrijkste voorwaarde is dat de privacy van supporters altijd gewaarborgd is.

 

In de pilot zijn twee technische oplossingen meegenomen. Allereerst een digitale PEC Zwolle App. De PEC Zwolle App, waarvoor je je eenmalig registreert, maakt je seizoenkaart digitaal en biedt de mogelijkheid om met je digitale seizoenkaart het stadion te betreden. Daarnaast kun je makkelijk je seizoenkaart of tickets delen met andere supporters. De tourniquets zijn gemoderniseerd en daardoor is op alle publieke tribunes toegang via deze digitale manier mogelijk. In de app vind je bovendien het matchcenter met daarin alles wat je moet weten over de wedstrijd.

 

Dan het onderdeel waar de meeste vragen over ontstaan: het bestrijden van racisme en discriminatie middels Artificial Intelligence. Voor de pilot zijn in een deel van het stadion (uitvak, zuid en oost) microfoons opgehangen. Dit zijn normale microfoons (geen richtmicrofoons) die pas geluiden opnemen die dusdanig hoorbaar zijn dat ze ook op het veld waarneembaar zijn. Deze worden doorgestuurd naar een computer, zoals dat ook in alle stadions in Nederland gebeurt met camerabeelden.

 

De computer analyseert deze geluiden in combinatie met beelden. De computer levert uitkomsten die door de wedstrijdorganisatie worden beoordeeld. Wanneer de wedstrijdorganisatie kwetsende en/of discriminerende uitingen waarneemt zoals spreekkoren of racistische leuzen op spandoeken, kan er actie worden ondernomen. Het nieuwe aan deze pilot ten opzichte van de normale gang van zaken in stadions in Nederland, is dat er vrijwel direct en zeer gericht actie kan worden ondernomen. We willen nogmaals benadrukken dat deze technologie enkel wordt gebruikt om racistische/discriminerende uitingen te voorkomen. Het systeem heeft geen directe preventieve impact, daar is de AI ook niet op ontwikkeld. De verwachting is dat we sneller kunnen optreden bij racisme en/of discriminatie.

 

De pilot heeft een loopduur tot het einde van dit seizoen. Op basis van de resultaten van de pilot (en daarmee ook de feedback vanuit supporters) wordt besloten of deze een vervolg krijgt.

 

Q&A over de pilot, de app en Artificial Intelligence

 

1. Waarom doet PEC Zwolle mee aan deze pilot?

De pilot biedt de club de mogelijkheid om het stadionbezoek (bijv. met digitale scanapparatuur voor tickets en een app met digitale tickets) makkelijker en aangenamer te maken. Dat het uitsluiten van racistisch of discriminerend gedrag bijdraagt aan een fijner stadionbezoek moge duidelijk zijn.

 

2. Waarom wordt deze pilot nu gehouden?

In ons bericht van juni 2022 hebben we hier al over gemeld. Daarin hebben we ook verteld dat we niet eerder zouden starten met deze pilot voordat het gesprek met stakeholders en supporters heeft plaatsgevonden. Dat heeft de afgelopen weken plaatsgevonden.

 

3. Waar gaat de pilot plaatsvinden?

De pilot met de digitale tickets heeft in eerste instantie betrekking op vak 13, is op uitnodiging en voor supporters geheel vrijwillig. Dat betekent dus dat het niet verplicht is voor supporters om de app (waarmee toegang tot het stadion mogelijk is) te downloaden of te gebruiken. Een seizoenkaart blijft toegang geven tot het stadion. Wel biedt deelname aan de pilot en het gebruik van de app de mogelijkheid om jouw seizoenkaart of losse ticket digitaal te hebben. De slimme technologie, welke onderdeel is van de pilot, wordt enkel gebruikt wanneer er sprake is van mogelijk discriminerend of racistisch gedrag.

 

4. Hoe weet je of je meedoet aan de pilot?

Supporters die een seizoenkaart hebben voor vak 13 worden door de club in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen NAC Breda per mail benaderd en uitgenodigd om mee te doen met het testen van deze app. Natuurlijk willen we dat de app zo goed mogelijk werkt, dat het registreren makkelijk gaat, dat je je tickets eenvoudig kunt zien en doorsturen én dat je snel en digitaal toegang krijgt tot het stadion. Dit willen we echter eerst testen met een kleinere groep supporters. Zo kunnen we leren van de ervaringen en de app nóg beter maken.

 

5. Worden gebruikers in het stadion gevolgd in wat ze doen, bijvoorbeeld via tracking?

Nee, in beide oplossingen is er technisch voor gezorgd dat persoonlijke/gps tracking niet mogelijk is in de app en in de AI-oplossing. Een andere veelgehoorde vraag is of de microfoon van je telefoon ook gebruikt wordt. Dat is niet het geval.

 

6. Wat kun je met de PEC Zwolle App doen? 

Via de PEC Zwolle App bekijk je je tickets of je seizoenkaart en stuur je deze eenvoudig door. Met je digitale ticket krijg je toegang tot het stadion door je te registreren en een persoonlijk account aan te maken. Daarnaast vind je in de app alles wat je wil weten over onze wedstrijden, zoals de opstelling, het verloop en andere feiten.

 

7. Waarom zou ik de PEC Zwolle App gebruiken?

Met deze app maak je een stadionbezoek voor jou én je medesupporters nog makkelijker en prettiger. Tickets of je seizoenkaart stuur je eenvoudig door naar anderen, je hebt altijd digitale toegang en vindt al het wedstrijdnieuws in het matchcenter. Daarnaast help je PEC Zwolle met het ontwikkelen van deze app.

8. Wat gebeurt er met mijn persoonlijke data?

 

Je persoonsgegevens staan beveiligd op je eigen telefoon en niet in een centrale database. Pas als je een ticket accepteert, geef je toestemming om bepaalde persoonsgegevens vanuit de app te delen met PEC Zwolle.

 

9. Hoe is deze oplossing in te zetten voor supporters zonder smartphone?

Tijdens de pilot is het niet verplicht voor supporters om de app (waarmee toegang tot het stadion mogelijk is) te downloaden of te gebruiken. Een seizoenkaart blijft dan toegang geven tot het stadion.

 

10. Hoe werkt de toegang van kinderen tot het stadion?

Tijdens de pilot, worden in eerste instantie supporters van boven de 14 jaar benaderd. Technisch gezien geldt: voor kinderen jonger dan 14 jaar, kan een van de ouders in zijn of haar app de tickets van de kinderen zien. Hiermee kun je dus via de app van de ouder, ook als kind, digitale toegang krijgen tot het stadion. Het is aan de ouder of een kind met een eigen smartphone en identiteitsbewijs, de app zelf kan gebruiken.

 

11. Wat doet de slimme technologie?

Met de slimme technologie testen we in de pilot een AI-model dat veiligheidsmedewerkers helpt het totaaloverzicht te houden wat er in het stadion gebeurt. Het is een hulpmiddel dat realtime beeld- en geluidsmateriaal verwerkt van bestaande camera's en microfoons. Veiligheidsmedewerkers bepalen daarna of wat ze zien en horen, tegen de regels is (dus niet de technologie zelf). Het model zal rondom discriminatie en racisme bijvoorbeeld uitingen van een groep, bijvoorbeeld een spreekkoor of spandoek met racistische uitingen signaleren. Het model leert o.b.v. de besluiten van de medewerkers en leert daardoor beter te herkennen.

 

12. Hoe werkt dat precies? Wordt alles geanalyseerd met het AI model en wat wordt er precies opgenomen?

Deze oplossing ondersteunt de organisatie om racistische en discriminerende uitingen vroegtijdig te signaleren. Het werkt ondersteunend voor de veiligheidsmedewerkers om gerichter te kunnen kijken wat er gebeurt of is gebeurd in het publiek. De oplossing kijkt daarbij naar het ‘nu’ en leert van wat er ‘in het verleden’ waargenomen en beoordeeld is door een veiligheidsmedewerker. Hierdoor leert het model. Daarbij gaat het om groepsgedrag en om wat er in de ruime omgeving (of op het veld) hoorbaar is. Dit gebeurt er niet door het AI-model: gesprekken kunnen bijvoorbeeld niet worden afgeluisterd en er is geen sprake van gezicht-, spraak-, tekst- en stemherkenning. Ook neemt het model zelf geen beslissingen. Dit gebeurt er wel door het AI-model: geluiden van een groep boven een bepaald volume kunnen worden geregistreerd door de microfoons in de nok van het stadion. Denk aan spreekkoren. Deze worden opgenomen, omdat de oplossing wil bijdragen ongewenste spreekkoren te voorkomen en te signaleren en zo een bijdrage te leveren aan een fijne en veilige stadionbeleving.

 

13. Mag dat zomaar opgenomen worden?

In elk stadion hangen al camera’s. De slimme technologie wordt ingezet binnen de huidige wetgeving waaraan een BVO zich dient te houden. Specifiek voor deze pilot zijn er scherpe kaders meegegeven op het gebied van wetgeving en privacy. Als club is de waarborging van privacy van onze supporters essentieel geweest bij toezegging tot deelname aan de pilot.

 

14. In hoeverre voldoen jullie hiermee aan de privacy-wetgeving?

Voor de pilot zijn (terecht) scherpe kaders meegegeven rondom privacy. Zo is de oplossing bijvoorbeeld getoetst door de landsadvocaat, op verzoek van Sportinnovator. We blijven met deze oplossing binnen de kaders van de AVG. Naast de check vooraf, gebeurt de inrichting via Privacy by design en wordt de oplossing nog juridisch gecheckt. Zo zorgen we ervoor dat de oplossing zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. Onze oplossing blijft ruim binnen de grenzen van wat is toegestaan.

 

Zie ook hier

 

15. Zorgt de oplossing ervoor dat mensen die wél discrimineren of racistische uitingen doen tot de orde geroepen worden?

De AI oplossing ondersteunt de organisatie met een digitale assistent om excessen vroegtijdig te signaleren. Het werkt ondersteunend voor de veiligheidsmedewerkers om gerichter te kunnen kijken wat er gebeurt. De techniek is dus een hulpmiddel; de mens beslist wat hiermee gebeurt. Het zou mooi zijn als dit al een preventieve werking heeft en er excessen kunnen worden voorkomen. Het is bedoeld om meer te kunnen beoordelen en om de kwaliteit van die beoordeling te verhogen. Het is daarmee ook een middel om objectief te maken wat er wel of niet is gebeurd.